type safety یا به فارسی "اطمینان نوع" قابلیت یا ویژگی یک زبان برنامه نویسی برای جلوگیری یا کاهش رخدادن خطاهای "عدم تطابق نوع" یا Type Errors در برنامه است. عدم تطابق نوع، به رفتار ناخواسته و نامطلوب یک برنامه به دلیل اختلاف در انواع داده ای در متغیر ها، ثابت ها یا توابع برنامه، گفته می شود. برای مثال رفتار کردن با یک متغیر نوع صحیح (integer) مانند یک متغیر نوع ممیز شناور (float).

یک زبان برنامه نویسی ممکن است خطاهای بالقوه را در هنگام کامپایل مشخص کند یا اطلاعات انواع را در زمان اجرا با مقدار ها بررسی کند تا خطاهای قریب الوقوع را مشخص کند یا ترکیبی از این دو نوع باشد. type safety گاهی اوقات نه به عنوان یک ویژگی زبان برنامه، بلکه به عنوان ویژگی برنامه نوشته شده یاد می شود؛ به این دلیل که برخی از زبان های برنامه نویسی امکاناتی برای برنامه نویسیان فراهم کرده اند تا برنامه نویسان بتوانند از آن در برنامه های خود استفاده کنند.

#C برخلاف ++C یک زبان Type-Safe است یعنی در #C زمانی که نوع داده ای یک متغیر مشخص شد آن متغیر دیگر نمیتواند به نوع داده ای دیگری تبدیل شود علاوه بر این محدودیتهای دیگری نیز هنگام تبدیل یک نوع داده ای به نوع دیگر وجود دارد که باعث میشود کدهای #C نسبت به کدهای ++C طولانی تر بنظر برسد ولی با این حال کدهای #C از پایداری بیشتری برخوردارند و خطایابی آن آسانتر است.