لطفا توجه داشته باشید: در صورتی که با فشردن این کلیدها هیچ عملی رخ نداد حتما مسیر ذیل را پیگیری نمایید:

 Tools منوی > Import and Export Settings گزینه > Reset All Settings > No, just reset settings,... > Visual C# Development Settings > Finish

توضیحات نام کلید

کلید های میانبر عمومی

انتقال به یک خط خاص
با فشردن این کلید و نوشتن شماره خط در پنجره ظاهر شده، مکان نما به آن خط منتقل می گردد.
Ctrl+G
جستجوی نموی  یا جستجوی لحظه به لحظه
این کلید را فشار دهید و شروع به تایپ کنید. در حین تایپ جستجو انجام می شود و عبارات مشابه متن تایپ شده شما را می یابد.
Ctrl+I
یافتن بلاک معادل
اگر مکان نما در کنار [, ], (, ), {, } قرار بگیرد، با فشردن این کلید مکان نما به کاراکتر معادل آن منتقل می شود. یعنی اگر مکان نما در کنار پرانتز باز قرار داشته باشد با فشردن این کلید مکان نما به پرانتز بسته معادل آن منتقل می شود.
Ctrl+]
مرتب کردن خطوط نامرتب متن انتخاب شده.
همانطور که می دانید Visual Studio به صورت خودکار خطوط برنامه را مرتب می نماید. در برخی مواقع مثل زمانی که خطایی در کد وجود داشته باشد، خطوط برنامه مرتب نمی شوند. در این زمان شما می توانید با فشردن این کلید متن انتخاب شده را مرتب نمایید.
Ctrl+E,F
یا
Ctrl+K,F
مرتب کردن خطوط نامرتب کل برنامه.
همانطور که می دانید Visual Studio به صورت خودکار خطوط برنامه را مرتب می نماید. در برخی مواقع مثل زمانی که خطایی در کد وجود داشته باشد، خطوط برنامه مرتب نمی شوند. در این زمان شما می توانید با فشردن این کلید کل خطوط برنامه را مرتب نمایید.
Ctrl+E,D
یا
Ctrl+K,D
Expand (بازکردن)/ Collapse (جمع کردن) بلاک جاری
اگر در داخل یک بلاک باشید و این کلید را فشار دهید، بلاک را جمع میکند تا فضای کمتری اشغال کند و اگر مجددا این کلید را فشار دهید، بلاک را باز می کند تا متن آن نمایان شود.
Ctrl+M,M
Collapse (جمع کردن) بلاک های برنامه و نمایش خط تعریف بلاکها
با فشردن این کلید کلیه بلاکهای برنامه جمع می شوند و فقط خط تعریف آنها نمایش داده می شود.
Ctrl+M,O
Expand (بازکردن)/ Collapse (جمع کردن) کل بلاکهای برنامه
با فشردن این کلید کلیه بلاکهای برنامه جمع می شوند تا فضای کمتری اشغال کنند و اگر مجددا این کلید را فشار دهید، کل بلاکها باز می شوند تا متن آنها نمایان شود.
Ctrl+M,L
تکمیل دستورات ناقص و نیمه کاره و یا باز کردن پنجره هوشمند دستورات
اگر در زمان تایپ دستور بنا به دلایلی پنجره هوشمند تکمیل دستورات بسته شود با فشردن این کلید می توانید پنجره را باز کنید. برخی مواقع نیز در صورتیکه فقط یک دستور، مشابه حروف تایپ توسط شما وجود داشته باشد، آن دستور را تکمیل می نماید.
Ctrl+Space
نمایش امضای (نوع، نام و تعداد پارامترهای ورودی، تعداد Override ها و نوع خروجی) متد
زمانی که در داخل پرانتز باز و بسته یک متد قرار دارید این کلید را بفشارید تا امضای آن متد را مشاهده کنید.
Ctrl+Shift+Space
باز کردن Smart Tag
Smart Tag پنجره ای است که در یکی از شرایط ذیل، در زیر نام کلاسها، interface ها، متدها، متغیرها و ... نمایان می شود:
- زمانی که نام یک متغیر، پارامتر، کلاس، خصوصیت یا متد را تغییر دهید.
- زمانی که نام یک interface را در جلوی نام یک کلاس و برای ارث بری بنویسید.
- زمانی که نام یک کلاس یا interface را بنویسید و namespace آن using نشده باشد.
- زمانی که نام متدی را بنویسید که وجود نداشته باشد.
Alt+Shift+F10
Comment یا توضیحات کردن خطوط برنامه.
پس از انتخاب یک یا چند خط (توسط کلید مکان نما + Shift یا کشیدن ماوس) و فشردن این کلید، خطوط انتخاب شده به حالت Comment یا توضیحات در می آیند. همانطور که می دانید خطوط توضیحات در زمان اجرای برنامه، اجرا نخواهند شد.
Ctrl+E,C
UnComment کردن یا از توضیحات درآوردن خطوط  Comment شده. Ctrl+E,U
کلیدهای میانبر پنجره ها
نمایش پنجره Solution Explorer
این پنجره شامل تمامی فایل ها، کلاسها، پوشه ها و ... مرتبط با برنامه می باشد.
Ctrl+Alt+L
نمایش پنجره Toolbox
این پنجره شامل تمامی کنترل ها و عناصری می باشد که برای طراحی و برنامه نویسی برنامه های تحت ویندوز مورد نیاز است.
Ctrl+Alt+X
نمایش پنجره Server Explorer
این پنجره شامل تمامی سرورها و Connection های ایجاد شده به پایگاه داده و منابع داده ای دیگر در Visual Studio می باشد.
Ctrl+Alt+S
نمایش پنجره Class View
این پنجره شامل تمامی کلاسهای ایجاد شده در پروژه و ارتباطات بین آنهاست.
Ctrl+Alt+C
نمایش پنجره Output
این پنجره تمامی مراحل اجرای برنامه، کامپایل و ... را لیست می کند.
Ctrl+Alt+O
نمایش پنجره Immediate
در این پنجره می توانید دستورات مورد نیاز خود را سریعا و بدون کامپایل و اجرای برنامه، اجرا نمایید. به عنوان مثال در این پنجره بنویسید: MessageBox.Show("Test") تا پنجره پیغام نمایش داده شود.
Ctrl+Alt+I
نمایش پنجره Exceptions
این پنجره شامل تمام Exception هایی است که در دات نت وجود دارد.
Ctrl+Alt+E
نمایش پنجره Command
در این پنجره شما می توانید با تایپ Command های Visual Studio آنها را اجرا نمایید و نیازی به دست گرفتن ماوس و انتخاب آنها نداشته باشید. به عنوان مثال تایپ کنید: File.NewProject تا پنجره ایجاد پروژه جدید باز شود.
Ctrl+Alt+A
نمایش پنجره Document Outline
این پنجره شامل تمامی کنترل های موجود بر روی فرم و سلسله مراتب آنهاست که دسترسی به کنترلها را راحت تر می کند.
Ctrl+Alt+T
نمایش پنجره Error List
این پنجره شامل تمامی خطاهای موجود در برنامه جاری می باشد که قبل از اجرای برنامه باید آنها را رفع کنید.
Ctrl+\,E
نمایش پنجره Code Difinition
اگرمکان نما را در کنار یک متغیر، فراخوانی متد، نام کلاس و ... قرار دهید، با فشردن این کلید پنجره ای باز می شود که به خطی از کد که محل تعریف آن متغیر است اشاره می کند.
Ctrl+\,D
نمایش پنجره Task List
هر برنامه نویسی وظایفی در زمان نوشتن یک برنامه دارد که مرحله به مرحله باید آن را انجام دهد. در برخی مواقع نیز نیاز به یادداشت هایی دارد که بعضی از کارهایش را فراموش نکند. در این پنجره برنامه نویسان می توانند مراحل کاری خود را یادداشت نمایند و یا Comment های موجود در برنامه خود را مشاهده نمایند.
Ctrl+\,T
کلیدهای میانبر خطایابی و اجرای برنامه
اشکال زدایی (Debugging) و اجرای برنامه F5
اجرای برنامه بدون اشکال زدایی (Debugging)
این عمل موجب می شود تا برنامه بدون در نظر گرفتن تغییرات جدید اجرا شود. یعنی برنامه بر اساس آخرین فایل اجرایی ایجاد شده در آخرین کامپایل اجرا خواهد شد.
Ctrl+F5
متوقف کردن برنامه در حال اجرا.
ممکن است در زمان اجرای برنامه خطایی رخ دهد و کنترل اجرای برنامه به Source Code منتقل شود. در این زمان می توانید با فشردن این کلید برنامه را متوقف نمایید.
Shift+F5
شروع مجدد برنامه.
ممکن است در زمان اجرای برنامه خطایی رخ دهد و کنترل اجرای برنامه به Source Code منتقل شود. اگر مایل بودید برنامه متوقف شود و مجددا اجرا گردد می توانید این کلید را فشار دهید.
Ctrl+Shift+F5
Debug و خطایابی برنامه.
اگر قبل از اجرای برنامه مایل بودید خطاها و مشکلات برنامه را مشاهده و رفع عیب کنید می توانید از این کلید استفاده نمایید.
F6
اجرای خط به خط برنامه بدون ورود به متدها و کلاس ها
با هر بار فشردن این کلید می توان برنامه را بصورت خط به خط اجرا کرد. با رسیدن کنترل اجرای برنامه به فراخوانی یک متد، فشردن این کلید موجب می شود تا متد به یکباره اجرا شود و کنترل اجرای برنامه به داخل متد منتقل نشود. این عمل برای کلاسها و خصوصیات نیز صدق می کند.
F10
اجرای خط به خط برنامه با ورود به متدها و کلاس ها
با هر بار فشردن این کلید می توان برنامه را بصورت خط به خط اجرا کرد. با رسیدن کنترل اجرای برنامه به فراخوانی یک متد، فشردن این کلید موجب می شود تا کنترل اجرای برنامه به داخل متد منتقل شود و دستورات داخل متد نیز به صورت خط به خط اجرا شوند. این عمل برای کلاسها و خصوصیات نیز صدق می کند.
F11
رد شدن از بلاک جاری در حین اجرای خط به خط برنامه
در زمان اجرای خط به خط برنامه، اگر بخواهیم از اجرای خط به خط بلاک جاری جلوگیری کنیم و سریعا از آن رد شویم، می توانیم این کلید را فشار دهیم. این بلاک می تواند بدنه یک متد یا خصوصیت باشد.
Shift+F11
اجرای برنامه از ابتدا تامحل جاری مکان نما
اگر بر روی خطی از کد منتقل شویم و این کلید را بفشاریم برنامه اجرا می گردد و با رسیدن به این نقطه متوقف می شود تا ما بتوانیم برنامه را بصورت خط به خط اجرا کنیم.
Ctrl+F10
تعیین دستور بعدی برای اجرا در اجرای خط به خط برنامه
اگر در حین اجرای برنامه بصورت خط به خط، بخواهیم از اجرای برخی از خطوط برنامه انصراف دهیم و کنترل اجرای برنامه را به خط خاصی منتقل نماییم، به خط مورد نظر منتقل شده و از این کلید استفاده می کنیم.
Ctrl+Shift+F10
علامت گذاری/حذف علامت گذاری خطی از کد برای اجرای خط به خط برنامه
با فشردن این کلید خط جاری علامت گذاری می شود و برنامه در زمان اجرا با رسیدن به این نقطه متوقف می گردد تا بتوانیم برنامه را بصورت خط به خط اجرا نماییم.
F9
فعال یا غیرفعال کردن خط علامت گذاری شده
خط علامت گذاری شده را موقتا غیر فعال می کند و یا علامت غیر فعال شده را مجددا فعال می کند.
Ctrl+F9
نمایش پنجره Quick Watch
در این پنجره شما می توانید محتویات متغیرها، فیلدها، خصوصیات، اشیا و ... را در یک پنجره ببینید.
Shift+F9