HttlHandlers ها در ASP.NET یک روند یا پردازشی می باشد برای پاسخ به در خواستهایی که از سمت یک ASP.NET Web Application فرستاده می شود ، شایعترین Handlers ها در ASP.NET یک Page Handles  می باشند که یک فایل ASPX را Handle می کنند ، زمانی که کاربرها درخواستی را از فایلهای ASPX ارسال می کنند این درخواست که از Page های ASPX ارسال شده است توسط Page Handler رسیدگی می شود .

ASP.NET Page Handler ها فقط یک نوع از Handler ها هستند .

ASP.NET به همراه چند Handler های دیگر درون ساخت ایجاد شده است مانند Web Service Handler که مسئولیت رسیدگی به فایلهای ASMX. را دارد . 

شما می توانید Http Handler های سفارشی خودتان را ایجاد کنید به عنوان مثال میتوانید یک پسوند دلخواه را در Application خودتان پردازش کنید ، ممکن است در بعضی از سایتها دیده باشید که به جای پسوند عکسهای JPG از پسوندهای دلخواهی استفاده شده است مانند WEBJPG و ... هر چه که در مد نظر شماست . چند مثال دیگر :

RSS Feeds : شما می توانید یک Rss Feed را برای وب سایت خود ایجاد کنید ، یک Handler ایجاد کنید که مدیریت می کند RSS-formatted XML . شما می توانید یک پسوند دلخواه مثلا Rss. را به Handler سفارشی خود اختصاص دهید تا زمانی که کاربرها یک درخواست به سایت شما ارسال می کنند که با پسوند Rss. به پایان می رسد ASP.NET بعد از دریافت این درخواست Handler سفارشی شما را برای پردازش این در خواست اجرا خواهد کرد .

Image server : اگر می خواهید Web Application شما دارای یک سرور تصاویر برای تغییر اندازه تصاویر باشد می توانید Handler سفارشی را برای این منظور ایجاد کنید .

Http Handler ها به application context ، application state ، session information و user's identity دسترسی دارد . هنگامی که Http Handler درخواست می شود ASP.NET متد ProcessRequest را در handler شفارشی شما صدا می زند ، این متد وظیفه ارسال Response یا پاسخ بازگشتی به مرورگر را بر عهده دارد .

یک Http Handler می تواند به دو صورت متفاوت باشد ، صورت اول Synchronous یا هم زمان ، صورت دوم Asynchronous یا غیر هم زمان . یک synchronous handler هیچ مقداری را بر نمی گرداند تا زمانی که درخواستی از Http برای آن صدا زده شود . یک asynchronous handler هم یک پردازش مستقلی را اجرا می کند بدون این که در خواستی از کاربرها ارسال شود . asynchronous handler زمانی مفید هستند که می خواهید یک پردازش طولانی مدت را از شروع یک Application انجام دهید .

Http Handler های درون ساخت در ASP.NET

ASP.NET بسته هایی از Http Handler ها را برای برخی پسوند ها فراهم کرده است که در لیست زیر نمایش داده شده است .

Handler  توضیحات

ASP.NET Page Handler (*.aspx)

Http Handle پیش فرض برای همه Page ها در ASP.NEt

Web service handler (*.asmx)

Http Handle پیش فرض برای Web Service Pages ها که توسط ASP.NEt ساخته شده اند .

ASP.NET user control handler (*.ascx)

Http Handle پیش فرض برای همه User Controls ها در ASP.NEt

Trace handler (trace.axd)

 یک Handle که اطلاعات صفحه ای که در حال حاضر نمایش داده می شود را ردیابی می کند .

ساخت یک  HttpHandler سفارشی