url mapping

url های با معنا و تمیز یکی از مزایای یک وب سایت خوب است.

بعنوان مثال آدرس زیر را در نظر بگیرید که یک صفحه که یک گروه خاص از محصولات را نشان می دهد:

 http://www.mysite.com/products.aspx?category=software

با استفاده از  url mapping در ASP.NET  می توان برنامه را طوری پیکربندی نمود که به جای URL فوق URL زیر را بپذیرد.

 http://www.mysite.com/products/software

در ASP.NET  دو   ماژول برای تغییر آدرسها  وجود دارند :

  • IIS URL Rewriting
  • ASP.NET Routing

 

IIS URL Rewriting

هنگامی که از طرف یک کلاینت آدرس خاصی از وب سرور تقاضا می شود url rewrite آدرس را آنالیز کرده و به آدرس دیگه ای در همان سرور منتقل می کند این پروسه در مراحل ابتدایی چرخه پاسخگویی به درخواست شروع می شود :(در تصویر زیر این موضوع رو می تونید ببینید )

 

ASP.NET Routing