وقتی می خواهیم interface را تعریف کنیم در واقع یک سری از قوانین را توضیح می دهیم.

یک class می تواند قوانینی را  که  توسط interface مشخص شده دنبال کند.

وقتی یک کلاس قوانین مشخص شده توسط interface را رعایت می کند در واقع می توان گفت آن کلاس interface را پیاده سازی کرده است.

شما می توانید برای تعریف interface  مانند زیر عمل کنید:

public interface <interface name>
{
	    //Specify the Contract
}

بیایید فرض کنیم یک interface  از یک گوشی قدیمی مدل Nokia وجود دارد که

Interface آن به شکل زیر است:

public interface INokiaOld
{
	    void SendSMS();
	    void HoldCall();
}

کد بالا مشخص کرده که تمام کلاس هایی که interface،INokiaOld را پیاده سازی می کنند باید قابلیت های SendSMSو HoldCall را داشته باشند.

و این در حالی است که چگونگی پیاده سازی این عملکردها چندان مهم نیست.

برای نمونه بعضی از تلفن ها می توانند برای برقراری تماس پانزده ثانیه و بعضی دیگر شصت ثانیه صبر کنند و پس از هر پنج ثانیه یک صدای beep  داشته باشند وسپس تماس قطع شود.

قوانین می گویند اگر