با کلیک بروی لینک زیر می توانید اسلاید های ساختمان داده ها در C# را دانلود کنید.

دانلود آموزش ساختمان داده ها در C#